Our Team

Nelly Bencomo
Dr. Nelly Bencomo
PI Aston University
Peter Sawyer
Prof. Peter Sawyer
Aston University
Wei Liu
Dr. Wei Liu
King's College London
Luis Garcia
Dr. Luis Garcia Paucar
Aston University
Andy Darby
Mr. Andy Darby
Aston University
Yulan He
Prof. Yulan He
PI Warwick University
Ritabrata Dutta
Dr. Ritabrata Dutta
Warwick University
Lin Gui
Dr. Lin Gui
Warwick University
Copyright © http://cs.aston.ac.uk/Twenty20Insight/     2021                             Grant No. EP/T017627/1